tanıtım filmi

Adak Kurbanı

Adak Kurbanı kelimesi; yakın, yakın olmak, yakınlaşmak anlamına gelen “kurban” kelime kökünden türemekte ve İslami literatürde “Allah’a yakınlaşmak için kesilen küçük ve büyükbaş hayvan” anlamına gelmektedir.

Hanefi mezhebine göre imkânı olan ama kişinin Bayramda hayvan keserek kurban ibadetini gerine getirmesi vaciptir. Kurban Bayramı dışında kendi isteği ile sünnet, vacip yahut sadaka olarak yerine getirdiği adak. Akika, şükür ve nafile kurbanları da dinimizde Allah’a yakınlaşmanın yollarından biridir.

Kişinin Allah’tan bir istekte bulunması ve bu isteğin gerçekleşmesi sonucunda. Allah’a kurban adayacağını ikrar etmesi ile vacip hale gelen kurbana adak kurbanı denilir. Kurban ibadetinin özündeki Allah’a yakınlaşmak ve teslimiyet gayesi ile Müslümanlar. isteklerinin gerçekleşmesi ile adak kurbanı keserler.

Allah’a bir teşekkürü ve isteğinin gerçekleşmesinden kaynaklanan sevinç ve mutluluğunu dağıtacağı kurban etleri ile insanlarla paylaşmasını ihtiva eder. Allah’a yakınlaşmak ve insanları sevindirmenin mutluluğu  ile gerçekleşir bu yüzden

Adak Kurbanı
Adak Kurbanı

Şartları Nelerdir?

Kurbanının ve kurbanı kesecek kişinin sahip olması gereken şartlar şunlardır:

  • Allah’tan istekte bulunan kişinin, isteği gerçekleşirse kurban keseceğini ikrar ile niyette bulunması.
  • Adak adayan kişinin ergenlik çağına ulaşmış ve aklı yerinde olması.
  • Kişinin maddi imkânlarının kurban kesecek derecede yeterli olması.
  • Adak adanan konu, kişinin normal şartlarda yapmakla yükümlü olduğu farz yahut vacip olan ibadetler olmamalı.
  • Haram yahut günah olan istekler için adak adanmamalı.
  • Kurban edilecek hayvanın kurbanlık şartlarına uygun olması.

Ne Zaman Kesilir?

Adak kurbanının, kurban ibadeti gibi belirli tarihler arasında kesilme şartı yoktur. Fakat kişinin Allah’tan isteği hâsıl olduktan, şartlar oluştuktan sonra imkân bulduğu ilk anda adağını kesmesi gerekmektedir. Şarta bağlı olmayan adaklarda ise böyle bir zorunluluk yoktur, kişi istediği zaman adağını yerine getirebilir.

Kurban Bayramı’nda Adak Kesilir Mi?

Kurban Bayramı’nda adak kesilebilir fakat kesilen adak, vacip olan kurban ibadetinin yerine geçmez. Adak adayan kişinin adağı ile birlikte vacip olan kurbanını da kesmesi lazımdır fakat bu durumda tavsiye edilen ise adak kurbanının, Kurban Bayramı öncesi yahut sonrası kesilmesidir.

Maltepe Adak
Maltepe Adak

Adak Kurban Paylaşmak

Adak kurbanı, paylaşım hususunda kurban ibadetinden farklılık gösterir. Ama öncelikle şunu söylemek gerekir fakat adak adayan kişi, kurban edilen hayvanın etinden yiyemez. Anne-babası, dede-ninesi, çocuklar ve torunları da adak kurbanının etinden yiyemezler. Zengin kişilere adak etinden verilmez.

Adak kurbanının eti ancak kendisine zekât verilen kişilere dağıtılabilir. Bundan dolayı kategorideki kişilerden yakın-uzak akrabalar, fakirler, yetimler, mazlum coğrafyadaki ihtiyaç sahipleri ile adak eti paylaşılabilir.

Tasarım & Seo